Krajowa Wystawa Gr.IX Bytom

Nowosci » Krajowa Wystawa Gr.IX Bytom

Na Krajowej Wystawie Grupy IX w Bytomiu, Glam Shine wystawiana w klasie pośredniej 
uzyskała I lokatę z oceną doskonałą oraz wniosek 
CWC